Kreativa allianser vägen till framgång
Per Cardesjö på Örebroporten Fastigheter tror på kommunens roll som igångsättare och partner för det privata näringslivet i kommunen. Vi måste våga satsa för att vinna, menar han och berättar om alla genomförda och planerade projekt för ett starkt Örebro i utveckling.
Civilingenjören och entreprenören Per Cardesjö pratar gärna om verksamheten på Örebroporten Fastigheter; den fina sammanhållningen, personalvården, den tilltagna agendan för planerade projekt och för det lyckosamma samarbetet med privata aktörer i initialfasen av byggprojekt.
– I det nya projektet med utveckling av Gustavsvik har vi till exempel flera kända profiler som gått in med kapital och satsat, berättar Per.
Det viktiga enligt Per är att våga satsa, våga ta risker, våga samarbeta, helt enkelt att vara kreativ och ha många idéer.
– Det är inte lönt att klaga på politikerna eller sitta och vänta på att de ska få idéer. Det är bättre att vi själva kommer med idéerna och får politikerna intresserade, menar Per.

Det är ett väldigt roligt jobb, menar Per, och arbetstrivseln på kontoret med dryga 20-talet anställda är stor.
– Det ska vara roligt att gå till jobbet, genom kreativitet och ett engagemang ska det vara möjligt att få saker genomförda, det arbetar vi mycket med. Ett led i detta är att vi är bra på att köpa in tjänster, säger Per.
Per berättar om projekt som Berns Arena, Conventum och utvecklingen av det gamla militärområdet. Snart står ett stort projekt för dörren, integrationsprojektet i Vivalla.
– Vi har många visioner om hur vi ska stärka Örebro och få staden att utvecklas. I vårt uppdrag som kommunalt ägda ingår att vi ska arbeta för kommunnyttan, Örebro ska vara en bra kommun att bo i. Bra lokaler och bra bostäder betyder mycket för trivseln, avslutar Per.

Örebroportens Fastigheter

Bransch:
Fastighet

Telefon: 019-676 22 30


Email:
info@orebroporten.se

Hemsida:
www.orebroporten.se

Adress:
Örebroportens Fastigheter
Orvar Bergmarks plats 2B
70135 Örebro

| 13 SENASTE FÖRETAGEN